Onze visie op leren

/Onze visie op leren
Onze visie op leren2018-10-23T14:52:39+01:00

Bij BeOne Development zijn we ervan overtuigd dat je als organisatie alleen waarde kunt creëren als alle medewerkers één en hetzelfde doel nastreven. Dat lukt alleen als de kennis binnen je organisatie behouden blijft, gedeeld en vergroot wordt. Ons streven is niet voor niets:

Turning today’s knowledge into tomorrow’s value

Om onze klanten hierbij te helpen integreren we leren zoveel mogelijk in de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers. Waarom? Omdat je het meest leert door gewoon je werk te doen!

Door gebruik te maken van slimme technologie hoeven medewerkers hun werk niet eerst neer te leggen om een training te kunnen volgen. Onze digitale leeroplossingen zijn altijd, overal en op ieder apparaat beschikbaar. In andere woorden: leren en werken zijn één.

Onze visie op leren is gebaseerd op continue educatie. Door leermateriaal te ontwikkelen dat kort, functie-specifiek en onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden is, zorgen we ervoor dat kennis, houding en gedrag voortdurend worden verbeterd. Om dit zo effectief mogelijk te doen, behandelen we in onze leeroplossingen alle onderwerpen op het gebied van safety, security en compliance.

Stappenplan digitaal leren

Kennisontwikkeling binnen een organisatie is afhankelijk van drie factoren:

  1. Het opnamevermogen van kennis
   Hierbij zijn twee factoren van belang:

   • Naarmate we meer leren over een bepaald onderwerp neemt de complexiteit van het kennisniveau waar een beroep op gedaan wordt toe. De Taxonomie van Bloom onderscheidt zes niveaus van kennisgebruik: voor we iets kunnen begrijpen moeten we het ons kunnen herinneren, voor we het kunnen toepassen moeten we het begrijpen, voor we iets kunnen analyseren moeten we iets kunnen toepassen, enzovoort. In essentie komt het er op neer dat je leert door nieuwe kennis te associëren met bestaande kennis. Hoe complexer het kennisniveau waarop medewerkers een beroep kunnen doen, hoe meer waarde ze toe kunnen voegen voor je organisatie.
   • Mensen zijn geneigd om opgedane kennis die niet wordt gebruikt of ververst na verloop van tijd te vergeten. Dit is ook wel bekend als de vergeetcurve van Ebbinghaus. Onze visie op leren is daarom gebaseerd op het blijven vernieuwen, verversen en herhalen van bewustwordingstraining.
  2. De contextuele relevantie van het onderwerp.
   Om medewerkers te motiveren iets te leren moet de reden duidelijk zijn. We zorgen er op twee manieren voor dat content relevant is:

   • Door de associatie te leggen met herkenbare situaties uit het dagelijkse werk. Zo zijn technische beveiligingskwesties erg herkenbaar voor ICT-ers, maar niet voor kantoormedewerkers. Daarom is het noodzakelijk om, afgezien van algemene introductieprogramma’s, content af te stemmen op de behoeften en interesses van verschillende doelgroepen binnen een organisatie. One size doesn’t fit all!
   • Door in te spelen op incidenten, hypes en trends. Wanneer er een securityincident plaatsvindt binnen je organisatie, of wanneer een (bijna)incident in de media onder de aandacht wordt gebracht, neemt de aandacht voor governance, risk management en compliance onderwerpen gewoonlijk toe. Door hierop in te spelen wordt de noodzaak van periodieke bewustwordingscampagnes duidelijk gemaakt en kunnen bovendien actuele trainingsonderwerpen aangeboden worden.
  3. De Management Control Maturiteit van de organisatie.
   • Voordat kennis binnen een organisatie gedeeld kan worden moet deze kennis wel aanwezig zijn. De digitale leeroplossingen van BeOne Development zijn gericht op Management Control onderwerpen. Denk hierbij aan:
   • Informatiebeveiliging
   • Cyber Security
   • Business Continuity Management
   • Bescherming van Intellectueel Eigendom
   • Safety, Health, Environment and Quality (SHE&Q)
   • Compliance
   • Privacy

Naarmate het Management Control Systeem van de organisatie zich verder ontwikkelt neemt de complexiteit en verdieping van beschikbare kennis over bovenstaande onderwerpen toe. Vaak wordt deze kennis vastgelegd in beleidsrichtlijnen, standaarden en procedures.

Op basis van de hierboven beschreven visie op leren is de te volgen route voor kennisontwikkeling voor elke organisatie anders. Voor organisaties waarbij het opnameniveau of de contextuele relevantie van kennis nog niet erg hoog is, of waarbij het Management Control Systeem nog niet ver ontwikkeld is, geldt dat leermateriaal vaak buiten de organisatie gezocht wordt. Algemeen geaccepteerde standaarden zoals de ISO 2700x standaard voor informatiebeveiliging komen hier goed van pas. Onze generieke bewustwordingsprogramma’s zijn gebaseerd op deze internationaal geaccepteerde standaarden en zijn dus bij uitstek geschikt om kennis te vergroten.

Zit je als organisatie op een hoger niveau van kennisontwikkeling dan zul je merken dat leermateriaal veel organisatie-specifieker is. Op maat gemaakte digitale leeroplossingen zijn in dit geval effectiever. Uiteindelijk dienen digitale leeroplossingen hier als verlenging of zelfs als vervanging van traditioneel gedocumenteerde kennis.

ipsum eget Praesent sem, libero suscipit quis odio libero